-10% LA CONSUMABILE!

Căutare

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să ne contactaţi:

Info stoc, preţuri
0266-371281
0730-510504
Service
0730-510514

Marcă oficială

Suntem prezenţi


 
Garanţia se referă exclusiv la defecţiunile provenind din tehnologia de fabricaţie şi în condiţiile date de fiecare producător în parte sau din îmbătrânirea prematură a unor componente şi este valabilã numai pentru cumpărătorul specificat. Serviciile din perioada de garanţie sunt disponibile echipamentelor aduse în atelierul de reparaţii de pe str. Timisoarei nr. 22 din M-Ciuc al firmei SC NETCOMP SRL.

În perioada de garanţie este interzisa folosirea altor consumabile decât cele originale, indicate de producător (folosirea de consumabile compatibile, tonere şi cartuşe de cernealã reîncărcate, respectiv riboane recondiţionate duce la pierderea garanţiei).

În cazul în care în perioada de garanţie sunt necesare intervenţii asupra produsului, durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.

Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile service abilitate. Se acordã termen de garanţie separat pieselor, subansamblelor nou introduse, dacã este cazul.

Produsele defectate vor fi însoţite de certificatul de garanţie şi de relatarea scrisă a problemei. Defecţiunile de fabricaţie pot necesita schimbarea produsului, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 10% din termenul de garanţie, prin urmare produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, împreunã cu documentaţia originalã.

Nu fac obiectul garanţiei consumabilele (capetele imprimantelor, cartuşele de cerneală şi de toner, riboanele), nici în cazul cumpărării lor împreunã cu imprimanta. În cazul monitoarelor, funcţionarea anormală a maxim 5 pixeli nu este considerată un defect, conform normelor specificate de producător. Nu fac obiectul garanţiei defecţiunile datorate fluctuaţiei tensiunii de alimentare sau întreruperii în timpul funcţionãrii. Nu se acordã garanţie pentru programele instalate. Lămpile videoproiectoarelor au garanţie 90 de zile, bateriile de notebook şi acumulatoarele de orice tip au garanţie 6 luni de la data achiziţiei produsului. Firma NETCOMP nu îşi asumã nici o responsabilitate pentru pierderea unor informaţii, date cauzate de viruşi sau de defectarea echipamentului de calcul. Pentru evitarea acestor situaţii, vă recomandăm salvarea periodică a lucrărilor şi arhivarea lor.

Nerespectarea condiţiilor de manipulare şi utilizare, respectiv a condiţiilor de garanţie de mai sus produce pierderea garanţiei. De asemenea, se pierde garanţia în următoarele cazuri:
• folosirea altor consumabile decât cele originale, indicate de producător;
• defecţiuni şi pagube datorate neglijenţei, furtului, calamităţilor;
• defecţiuni sau uzură exagerată, survenite în urma utilizării peste capacitate proiectată;
• defecte cauzate de utilizarea unor accesorii cumpărate din alte surse sau de modificări sau servicii efectuate de persoane neautorizate de firma SC NETCOMP SRL;
• eliminarea etichetelor de identificare a componentelor;
• pierderea certificatului de garanţie;
• utilizarea unor prize fără împământare.